Kommunen har stengt ned "luftveisklinikken", og dette vil medføre et økt antall pasienter med luftveissykdom på legekontoret. Fastlegekontorene må fortsatt følge anbefalinger om stramme smittervernstiltak, og vi ber derfor om forståelse for at alle med symptomer på luftveissykdom (f.eks hoste, tungpust, feber), vil settes opp til telefonkonsultasjon med lege før evt besøk på kontoret avtales. Ved mistanke om corona kan det bli nødvendig å gjennomføre undersøkelse i pasientens bil på parkeringsplassen utenfor for å unngå smitte på kontoret.