Vi holder åpent som vanlig men det varierer hvilke leger som er tilstede. Har du behov for time men ser på helsenorge.no at det ikke er ledige timer i fastlegens timebok på  pga ferieavvikling, så kan du sende en e-kontaktmelding og så får du time hos en av de andre legene. Mens fastlegen er på ferie vil e-konsultasjoner normalt være sperret.

Vi ønsker alle en god sommer!