Kontroller som vanligvis gjennomføres ved helsestasjonen, som 1 -og 2-årskontroll, kan dessverre ikke utføres hos fastlege. Ved mistanke om sykdom, kan en benytte en vanlig legetime.