Vi tilbyr vurdering av dokumentasjon, og evt registrering av godkjente* Covid19-vaksiner tatt i utlandet. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og innebærer ingen garanti for registrering. Pasienten er selv ansvarlig for å sende over nødvendig dokumentasjon, og  antistofftest kan bli påkrevd.
Prisen for vurdering er 500kr, og ytterligere 400kr ved behov for antistofftest.
Prisen er uavhengig av om vurderingen ender med registrering eller ikke, og må betales fullt og helt av pasienten selv.
*Godkjente vaksiner: Moderna, Pfizer, AstraZeneca og Johnsen og Johnsen