Koronavaksinasjonen foregår per i dag som en massevaksinasjon i regi av kommunen. De eldste >65 år vaksineres først parallelt med helsepersonell, deretter alle mellom 18 og 65 år med risikotilstander og så alle andre over 18 år som måtte ønske vaksinen. 

OBS Alle fra og med 18 år som ønsker vaksinen, bes om å registrere seg via link på kommunens hjemmesider, så vil man bli kontaktet når det er tilgjengelige vaksiner i hht retningslinjene for prioritering. Man kan også hjelpe andre med å registrere seg, men må da huske på å følge opp sms'er med informasjon om time i etterkant.

For å se status av vaksineringen i kommunen, registrering av ønske om vaksine eller ytterligere informasjon se: Koronavaksine i Ullensaker kommune og Koronainformasjonssidene til kommunen