Senteret sitt bannerbilde
OBS Alle henvendelser og timebestillinger må gjøres via helsenorge.no. IKKE BENYTT KNAPPENE FOR KONTAKT PÅ DENNE SIDEN DA DE IKKE BETJENES LENGER.

Sundbytunet Legekontor

VI ER KUN TILGJENGELIGE VIA HELSENORGE.NO, IKKE BENYTT KNAPPENE FOR KONTAKT PÅ DENNE SIDEN DA DE IKKE BETJENES LENGER
 

INFLUENSAVAKSINERING 2020

Vi har nå mottatt influensavaksinene og pasienter i risikogruppene er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Det vil i år ikke bli aktuelt med drop-in timer for å vaksinere seg, alle må ha avtalt time før de møter opp på legekontoret, dette pga smittevernhensyn. Hører du til en av risikogruppene og ønsker vaksine kan du sende oss en e-kontakt-melding/kontakt legekontoret på Helsenorge, så setter vi opp en timeavtale. 

De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler kun en egenandel på 50kr for vaksinering hos fastlegen, mens selve vaksinen er gratis. For de som har frikort er alt gratis.

OBS Frem til 1.desember er influensavaksinene forbeholdt KUN personer i risikogruppene og helsepersonell.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 
 
Kjære pasient! 
 
Pga Covid19/korona-pandemien vil våre rutiner være litt annerledes enn vanlig.
Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som trenger det, men også redusere risikoen for smitte.
 
Avtalte legetimer vil normalt først gjennomføres via TELEFON og vi ber alle som oppsøker kontoret om å bruke godkjente MUNNBIND.
 
Ved telefonkonsultasjon: Du bestiller legetime som vanlig i timeboken på helsenorge.no eller ved å avtale med sekretærene. Skriv det eller si gjerne ifra hvis du allerede ved bestilling ser at det passer fint med en telefontime. Hold deg i nærheten av telefonen når det er tid for din time, så vil legen ringe deg opp fra ukjent nummer. Ved behov kan man gå over til videokonsultasjon. Hvis det er behov for undersøkelser vil man selvfølgelig få det så raskt som det er behov for!
 
Hvis du tenker at din problemstilling kan ordnes via e-konsultasjon, så bare ta kontakt via helsenorge for dette på vanlig måte så svarer vi deg så raskt som mulig.
 
Eksempler på ting som vi kan få til på en e-konsultasjon er:
Spørsmål om koronasmitte og ev sykmelding
Attester
Oppfølging av medisinering
Spørsmål/utredninger som sannsynligvis ikke krever undersøkelse.
Oppfølging av prøvesvar
Spørsmål om vaksinering
 
I etterkant av e-konsultasjon, telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon vil man dagen etter få tilsendt giro på sms som kan betales gebyrfritt ila et døgn, hvis man ikke betaler innen 24 timer får man tilsendt faktura med gebyr i etterkant.
 
Er du usikker på om du bør komme til vanlig time fordi du trenger undersøkelse og rask hjelp, vennligst ta kontakt med legekontoret via e-kontakt/kontakt legekontoret så vil vi ringe deg opp så snart som mulig og avtale dette nærmere.
 
Har du feber, tungpust, hoste, halsvondt, diaré eller magesmerter kan dette være symptomer på Covid19/korona. Da skal du holde deg i karantene og vi ber deg om å ikke komme inn på legekontoret med mindre du er kritisk syk. Dette er pga at vi ikke har tilgjengelig smittevernutstyr.
Har du disse symptomene og trenger:
-Legehjelp; ber vi om at du kontakter legevakten på tlf 116 117 så får du avtalt en time.
-Akutt hjelp; ring 1-1-3.
-Testing men ellers føler deg i grei form så kan du kontakte kommunens helsetelefon tlf 66101416 på dagtid/hverdager, så får du avtalt tid og sted for testing.
 
Du finner mye nyttig informasjon om både Covid19/korona og en mengde andre helserelaterte spørsmål på helsenorge.no eller fhi.no.
 
Med de beste ønsker om en fredelig og smittefri dag til alle!
 
Mvh Sundbytunet legekontor

 

HELSENORGE.NO

 Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og har derfor nå gått over til å bruke Helsenorge.no . Du kan laste ned programmet som en app eller logge deg på via datamaskin. Innlogging gjøres med bank-id, noe som gjør at du også kan motta prøvesvar og meldinger fra oss på en trygg måte. For at tjenesten skal fungere må du logge deg inn én gang og godkjenne samtykke til elektronisk kommunikasjon med fastlegekontoret. 

 Tjenesten er gratis å bruke, foruten ved bruk av e-konsultasjoner der du får tilsendt giro i etterkant på sms og betaler vanlig konsultasjonstakst (gebyrfritt hvis betalt innen 24 timer). Vi vil som før besvare alle henvendelser så raskt som mulig!

 Du kan sende forespørsler til legekontoret og du vil motta sms om timeavtaler og påminnelse to dager i forveien, men du kan i tillegg velge ledig time direkte fra timeboken eller avbestille timen din, huke av enkelt for medisin du ønsker å få fornyet eller sende en forespørsel om e-konsultasjon direkte til fastlegen.

 Det vil som før kun være anledning til å bestille enkelttimer, ved booking av dobbelttimer vil den ene timen slettes uten nærmere informasjon. Har du en spesiell problemstilling som kan kreve mer tid må dette avklares med fastlegen når du er til time. Timer på laboratoriet kan foreløpig ikke legges ut på nett, så her må man sende en melding til legekontoret og be om time på samme måte som før.

  Akuttimer vil kunne bestilles direkte via timeboken i Helsenorge.no , timene legges ut kl 16.00 dagen i forveien. Du kan også sende en vanlig forespørsel og vil da få svar så snart som mulig. Vi har mange ledige akuttimer hver dag, men har du en problemstilling som kan vente litt lenger, ber vi deg sette opp en time noe mer frem i tid slik at vi kan prioritere de mest akutte henvendelsene, også når du skulle trenge det neste gang.

 Bestilte resepter vil være klare til henting på apotek senest i løpet av tre virkedager. Tjenesten kan kun benyttes for bestilling av faste medisiner som allerede er registrert hos fastlegen din. Ved ønske om andre medisiner eller for å registrere bruken av et nytt medikament som du har fått skrevet ut hos en annen lege, må du fortsatt komme til en konsultasjon først. Reseptene sendes ut som e-resepter og kan hentes på valgfritt apotek i hele Norge.Aktuelt

Ny lege overtar for dr Sohrabi fra 01.08.20

2. august 2020

Vi ønsker dr Torill Hammerstad hjertelig velkommen!

Deltidsvikar for dr Kragerud

8. april 2020

Dr Kragerud har vikar på tirsdager, fredager og annen hver onsdag, dr Aisha Qureshi Akhtar.

OBS Bestillinger av timer vil gå via felles timebok på Helsenorge.no pga datatekniske begrensninger der vikar foreløpig ikke kan skilles ut i egen timebok. Man vil derfor motta sms med info om time hos fastlegen som bekreftelse på timebestillingen uansett om timen er satt opp hos vikar eller fastlegen.

Vi har automatisk betalingsterminal

10. juni 2016

Betaling skjer ved bruk av bankkort og er gebyrfritt. Ønsker du unntaksvis å betale kontant tar vi kun imot eksakte beløp da vi ikke har anledning til å veksle.

Dersom du ikke har anledning til å betale med bankkort vil du også kunne velge giro direkte i maskinen, men det vil da utløses et girogebyr. Glemmer du å betale når du drar fra legekontoret sendes giro i posten automatisk.

Denne løsningen brukes allerede på de fleste legekontorer og legevakter i landet.