Dr. Sverre Haukaa er nå pensjonert.

Alle som har hatt han som fastlege blir automatisk overført til hans etterfølger, dr. Mohammad Sohrabi, på samme kontor. For mer info, se under "ansatte".