For å sørge for at kommunikasjonen blir enklest mulig og korrekt, ber vi vennligst om at alle pasienter kontrollerer at de har husket å registrere oppdaterte opplysninger om telefonnummer og adresse hos oss. Dette har stor betydning da vi må kunne komme i kontakt med dere for å informere om prøvesvar, eller for at sykehusene skal kunne sende innkalling til riktig adresse når dere har blitt henvist for oppfølging.