Dr Kragerud har 50% vikar, dr Aisha Qureshi Akhtar. Dr Kragerud er normalt tilstede mandager og torsdager, dr Akhtar tirsdager, onsdager og fredager.

OBS Bestillinger av timer vil gå via felles timebok på Helsenorge.no pga datatekniske begrensninger der vikar foreløpig ikke kan skilles ut i egen timebok. Man vil derfor motta sms med info om time hos fastlegen som bekreftelse på timebestillingen uansett om timen er satt opp hos vikar eller fastlegen.