Dr Kragerud har 50% vikar, dr Aisha Qureshi Akhtar. Dr Kragerud er normalt tilstede mandager og torsdager, dr Akhtar tirsdager, onsdager og fredager. I forbindelse med pandemien jobber dr Kragerud 100% midlertidig.

OBS Bestillinger av timer vil gå via felles timebok på Helsenorge.no pga datatekniske begrensninger der vikar foreløpig ikke kan skilles ut i egen timebok. Man vil derfor motta sms med info om time hos fastlegen som bekreftelse på timebestillingen uansett om timen er satt opp hos vikar eller fastlegen.