Senteret sitt bannerbilde

Sundbytunet Legekontor

Velkommen til vår hjemmeside!

 

NY MELDINGSTJENESTE HELSENORGE.NO

 

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og har derfor nå gått over til å bruke Helsenorge.no . Du kan laste ned programmet som en app eller logge deg på via datamaskin. Innlogging gjøres med bank-id, noe som gjør at du også kan motta prøvesvar etc på en trygg måte. For at tjenesten skal fungere må du logge deg inn én gang og godkjenne samtykke til elektronisk kommunikasjon med fastlegekontoret. 

 

Tjenesten er gratis å bruke, foruten ved bruk av e-konsultasjoner der du får tilsendt giro i etterkant og betaler vanlig konsultasjonstakst. Vi vil som før besvare alle henvendelser så raskt som mulig!

 

Via den nye tjenesten kan du som før sende forespørsler til legekontoret og du vil motta sms om timeavtaler og påminnelse to dager i forveien, men du kan i tillegg plukke og velge ledig time direkte fra timeboken, huke av enkelt for medisin du ønsker å få fornyet eller sende en forespørsel om e-konsultasjon direkte til fastlegen.

 

Det vil som før kun være anledning til å bestille enkelttimer, ved booking av dobbelttimer vil den ene timen slettes uten nærmere informasjon. Har du en spesiell problemstilling som kan kreve mer tid må dette avklares med fastlegen når du er til time. Timer på laboratoriet kan foreløpig ikke legges ut på nett, så her må man sende en melding til legekontoret og be om time på samme måte som før.

  

Akuttimer vil kunne bestilles direkte via timeboken i Helsenorge.no , timene legges ut kl 16.00 dagen i forveien. Du kan også sende en vanlig forespørsel og vil da få svar så snart som mulig. Vi har mange ledige akuttimer hver dag, men har du en problemstilling som kan vente litt lenger, ber vi deg sette opp en time noe mer frem i tid slik at vi kan prioritere de mest akutte henvendelsene, også når du skulle trenge det neste gang.

 

Bestilte resepter vil være klare til henting på apotek senest i løpet av tre virkedager. Tjenesten kan kun benyttes for bestilling av faste medisiner som allerede er registrert hos fastlegen din. Ved ønske om andre medisiner eller for å registrere bruken av et nytt medikament som du har fått skrevet ut hos en annen lege, må du fortsatt komme til en konsultasjon først. Reseptene sendes ut som e-resepter og kan hentes på valgfritt apotek i hele Norge.Aktuelt

Deltidsvikar for dr Kragerud

2. februar 2018

Dr Kragerud har 50% vikar, dr Aisha Qureshi Akhtar. Dr Kragerud er normalt tilstede mandager og torsdager, dr Akhtar tirsdager, onsdager og fredager.

OBS Bestillinger av timer vil gå via felles timebok på Helsenorge.no pga datatekniske begrensninger der vikar foreløpig ikke kan skilles ut i egen timebok. Man vil derfor motta sms med info om time hos fastlegen som bekreftelse på timebestillingen uansett om timen er satt opp hos vikar eller fastlegen.

Vi har automatisk betalingsterminal

10. juni 2016

Betaling skjer ved bruk av bankkort og er gebyrfritt. Ønsker du unntaksvis å betale kontant tar vi kun imot eksakte beløp da vi ikke har anledning til å veksle.

Dersom du ikke har anledning til å betale med bankkort vil du også kunne velge giro direkte i maskinen, men det vil da utløses et girogebyr. Glemmer du å betale når du drar fra legekontoret sendes giro i posten automatisk.

Denne løsningen brukes allerede på de fleste legekontorer og legevakter i landet.