Dr Bekkhus er dessverre sykmeldt, men vi har fått inn en flink vikar som heter Magnus Espolin Johnson i hans sted frem til han er tilbake til høsten igjen.