1.mars ønsker vi dr Robin André Nordheggen hjertelig velkommen som fastlege ved Sundbytunet legekontor. Han vil overta 300 pasienter fra hver av de eksisterende fastlegelistene, hvem som flyttes over vil avgjøres av Helfo ved tilfeldig uttrekk.