Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Lab/vaksiner

LABORATORIET/PRØVESVAR

Laboratoriet holder åpent hver dag kl 08.30-12.00 og 13.00-14.00. 

Prøver tas normalt kun etter bestilling fra din fastlege eller i akutte tilfeller etter avtale med sekretær. 

Svar på prøver følges fortløpende opp av legene og du vil kun få beskjed ved unormale funn, det er altså ikke nødvendig å kontakte oss for å sjekke svar på prøvene dersom du ikke har fått spesielt beskjed om dette, f.eks ved at det er satt opp en oppfølgingstime. Ønsker du likevel gjennomgang av dine prøvesvar, må du bestille en ny konsultasjon hos din fastlege da sekretærene ikke gir ut opplysninger om dette. 

Du kan selv finne dine egne blodprøvesvar på furstpasient.no

Urinprøvetakning
For å unngå forurensning av prøven og feil prøvesvar, bør urinprøver tas på denne måten:
- Morgenurin, dvs første vannlating etter at du har sovet.
- Vaske godt før prøvetakning.
- La den første delen av urinen gå i toalettet, fange den midterste porsjonen i sterilt glass. 
Dersom prøven tas om morgenen og timen er sent på dagen, bør prøven oppbevares i kjøleskap i ventetiden. Urinprøven må være merket med navn og fødselsdato! 

VAKSINERING

Reisevaksinering: 

Lurer du på hvilke vaksiner du trenger på reisen kan du sjekke vaksinekart.org. De fleste vaksinene kan du få hjelp med ved helsestasjonen i Ullensaker kommune, men trenger du resept på malariamedisin eller ytterligere informasjon må du bestille en time hos fastlegen din. Husk å være ute i god tid da vaksinene ofte anbefales å settes forholdsvis lang tid før avreise!

De som anbefales å vaksinere seg mot influensa er:                                                                  

Personer som er 65 år eller eldre, samt beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens.

Voksne og barn med kronisk nyre- eller leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade og ved diabetes (både type 1 og 2).

Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40.

Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

Utover vaksinasjon av risikogrupper anbefales det at vaksine tilbys helsepersonell med pasientkontakt, samt svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser