Betaling skjer da ved bruk av bankkort og er gebyrfritt. 

Dersom du ikke har kort, vil du få en giro med hjem, og da med et gebyr på 55 kr,- Dette skjer helt automatisk og utenom vår innvirkning  Viktig da å huske at vi har fått nytt kontonummer!

Denne løsningen brukes allerede på de fleste legekontorer og legevakt i landet!