Senteret sitt bannerbilde

Vi har nå fått Melin-betalingsterminal!

10. juni 2016

Betaling skjer da ved bruk av bankkort og er gebyrfritt. 

Dersom du ikke har kort, vil du få en giro med hjem, og da med et gebyr på 55 kr,- Dette skjer helt automatisk og utenom vår innvirkning  Viktig da å huske at vi har fått nytt kontonummer!

Denne løsningen brukes allerede på de fleste legekontorer og legevakt i landet!

 

Åpningstid i sommer

10. juni 2016

Legesenteret har normal åpningstid i hele sommer!

 

Vi har fått ny fastlege.

10. juni 2016

Dr. Sverre Haukaa er nå pensjonert.

Alle som har hatt han som fastlege blir automatisk overført til hans etterfølger, dr. Mohammad Sohrabi, på samme kontor. For mer info, se under "ansatte". 

Tilgjengelighet på fastlegelistene

17. august 2013

Du kan finne ut om det er ledige plasser på fastlegelistene våre ved å klikke på denne lenken og evt bytte fastlege ved å trykke her og følge instruksjonene videre.

Registrering av oppdatert telefonnummer og adresse

28. juni 2013

For å sørge for at kommunikasjonen blir enklest mulig og korrekt, ber vi vennligst om at alle pasienter kontrollerer at de har husket å registrere oppdaterte opplysninger om telefonnummer og adresse hos oss. Dette har stor betydning da vi må kunne komme i kontakt med dere for å informere om prøvesvar, eller for at sykehusene skal kunne sende innkalling til riktig adresse når dere har blitt henvist for oppfølging.