Senteret sitt bannerbilde

Betaling/stønadsordninger

Betaling
Hovedregelen er at det er kontant oppgjør ved legekontoret. Det vil si at du enten betaler med bankkort eller kontanter samme dagen som du har legetime eller henter noe. Dersom du ønsker å få en giro kan det være greit unntaksvis, men da skal det avklares direkte med din lege. Giro vil i tillegg belastes med ekspedisjonsgebyr for merarbeidet som kreves med å følge opp giroen. En giro som ikke blir betalt innen betalingsfristen vil bli purret på, da kommer purregebyr i tillegg.

Fra 20.juli får vi betalingsterminal. Se info under "viktige informasjoner".

Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien. Vi gjør også spesielt oppmerksom på at gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling ikke dekkes av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling vil altså også kreves av alle pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks om det gjelder barn, du har frikort eller er gravid.

Frikort
Frikort utstedes av trygdekontoret når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp som fastsettes årlig. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for de tjenestene som omfattes av frikortet resten av kalenderåret. Vær obs på at det er enkelte kostnader som ikke dekkes av frikortet. 
Det finnes 2 typer frikort som gjelder for ulike tjenester. 

Egenandelstak 1 ("vanlig frikort") gjelder ved

-undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt (utgifter til visse prøver og eventuelt forbruksmateriell dekkes ikke)
- reise i forbindelse med undersøkelse og behandling
- viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr på blå resept.
Du får frikortet automatisk i posten når du har betalt mer enn egenandelstak 1 som for 2014 er på 2105 kr, og overskytende beløp blir automatisk innbetalt på din konto.

 Egenandelstak 2 gjelder ved

- undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
- enkelte former for tannlegehjelp
- opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon hvor trygden yter stønad
- behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet
OBS! Denne frikortordningen er ikke automatisert. Det betyr at du selv må sende søknad til Helfo, vedlagt egenandelskvitteringene, når du har betalt mer enn egenandelstaket som for 2014 er 2670kr.

 

ANDRE STØNADSORDNINGER


Refusjon av medisinutgifter og utgifter til bandasje og forbruksmateriell, salver, kremer og oljer
Dersom du har store utgifter til medisiner som ikke er på blå resept, eller har en kronisk hudsykdom eller sår, kan du søke om bidrag. Medisinen må være reseptpliktig og skrevet ut av lege på relevant indikasjon.
Hva gjør du som pasient? Ta vare på alle relevante spesifiserte kvitteringer fra apotek. Ta dem med til ditt trygdekontor og søk om å få refundert inntil 90% av de utgifter som overstiger ca. kr. 1700,- pr. kalenderår. Kravet må fremmes innen 30.juni året etter.
Familier kan samle kvitteringer for alle sine familiemedlemmer som da kan bli lagt sammen.