Senteret sitt bannerbilde
Alle henvendelser og timebestillinger må gjøres via helsenorge.no

Ansatte

Person-ikon

Aisha Qureshi Akhtar

Lege

50% vikar for dr Kragerud. Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 2006. Under spesialisering i allmennmedisin.

Er i forbindelse med pandemien midlertidig i arbeid ved annen behandlingsinstitusjon.

Person-ikon

Dr. Atif M. Kiyani

Fastlegevikar

Er vikar for Dr. Mohammad Sohrabi frem til 1. august 2020. 

Han har en lang erfaring som fastlege og er snart spesialist i allmennmedisin. 

Han er godt kjent med våre rutiner og vil ivareta alle fastlegeoppgaver.

 

 

Person-ikon

Mohammad Sohrabi

Fastlege og ØNH spesialist

Dr. Mohammad Sohrabi har nå vikar frem til 1.august 2020, ettersom han har gått over i en ny jobb i Hønefoss.

Alle pasienter til Dr. Mohammad Sohrabi vil få eget brev fra HELFO hvor det fremgår overføring til ny fastlege som vil tiltre for dr. Sohrabi. Denne tilsetningsprosessen styres av Ullensaker Kommune. 

Dr. Mohammad Sohrabi takker alle sine pasienter for tillitt og godt samarbeid!

Som pasient, trenger dere ikke å foreta noe som helst i denne omstillingsprosessen. 

Person-ikon

Beate Kragerud

Lege, spesialist i allmennmedisin

Jobber i forbindelse med pandemien 100% av tiden. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Har vært fastlege og fastlegevikar på Jessheim siden 2009. Erfaring fra medisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus. 

Person-ikon

Kari Imerslund Grønstad

Legesekretær

Person-ikon

Monika Olsen

Legesekretær